“Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu những ngày nắng”

Huế, 05/4/2021 Hôm ấy là một đêm tháng ba, mình đi trực về như thường lệ. Nhắc đến Huế thì không thể không nhắc đến mùa mưa. Xe mình để ở trên tầng 2 mà vẫn ướt tả tơi. Sàn nhà xe thì chỗ cao, chỗ trũng, mái lợp vài tấm tôn cũ kỹ đệm …

Xem thêm“Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu những ngày nắng”